REFERENCIE

Referencie SC ZAMKON, s.r.o

Referencie SC ZAMKON, s.r.o Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, prevádzka Železničný rad 27, 968 01 Nová Baňa:

icona
Popis práce rok firma
Generálne opravy strojnotechnologického zariadenia liniek L1 a L2 2013 KnaufInsulation, s.r.o Nová Baňa
Generálne opravy strojnotechnologického zariadenia Slovnaft, a.s. Bratislava 2013 Slovnaft, a.s. Bratislava
Zastrešenie transformátorov, výroba a montáž záchytných vaní 2013 Slovnaft, a.s. Produktovod Hronský Beňadik
Ustajňovacie boxy 2013 Ranč sv. Františka
Práce autožeriavom AD160 2012 - 2013 BIO ENERGO, s.r.o. Ružomberok (bioelektráreň Žarnovica)
Generálne opravy strojnotechnologického zariadenia 2012 - 2013 Constellium,s.r.o. Levice
Úprava mazania dopravníkov 2013 SKF Slovensko
Popis práce rok firma
Generálne opravy strojnotechnologického zariadenia liniek L1 a L2 2012 KnaufInsulation, s.r.o Nová Baňa
Generálne opravy strojnotechnologického zariadenia Slovnaft, a.s. Bratislava 2012 Slovnaft, a.s. Bratislava
Výroba a montáž žľabového systému rozvlákňovacieho stroja 2012 KnaufInsulation, s.r.o Nová Baňa
Montáž baliacej linky MPS 2012 KnaufInsulation, s.r.o Nová Baňa
Popis práce rok firma
Výroba ustaľovacej pece Al 2011 Remeslo strojal, s.r.o. Žiar nad Hronom
Výroba potrubných rozvodov odsávania 2011 MSI Inžiniering, s.r.o. Banská Bystrica
Výroba oceľovej konštrukcie fasády 2011 Remeslo strojal, s.r.o. (elektráreň Jaslovské Bohunice)
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie mešity 2011 Kovomontáže, s.r.o. (Viedeň)
Demontáž nádrží, pretesnenie potrubných rozvodov 2011 CA.S.T.IM. 2000 (elektráreň Mochovce)
Popis práce rok firma
Výroba sila mletého odpadu, granulátora a sústavy dopravníkov 2010 ENETEX TECHNOLOGY (Portugalsko)
Výroba horizontálnych lisov 2010 LEMARK, s.r.o.(Francúzko)
Výroba a montáž odsávacieho potrubia z filtračnej komory do komína 2010 KnaufInsulation, s.r.o Nová Baňa – Unipid Trade, s.r.o. Trenčín
Oprava strojnotechnologického zariadenia 2010 - 2011 Slovnaft, a. s. Bratislava
Popis práce rok firma
Výroba a montáž oceľových prístreškov 2009 RD Blatnica
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie boulingovej haly – AUPARK Žilina 2009 Kovomontáže, s.r.o. Stupava
Výroba a montáž nadstavby budovy Strednej združenej školy obchodu a služieb Nové Zámky 2009 Vestam Company, s.r.o. Nitra
Taviaca pec hliníka 2008 Remeslo strojal, s.r.o. Žiar nad Hronom
Výrobne montážna hala + mechanická dielňa 2008 SC ZAMKON, s.r.o. Nová Baňa
Generálne a stredné opravy strojnotechnologického zariadenia (výmena Kuplovej pece) 1998 - 2011 KnaufInsulation, s.r.o Nová Baňa (IZOMAT)
Rekonštrukcia vytvrdzovacej komory 2008 KnaufInsulation, s.r.o. Nová Baňa (IZOMAT)
Montáž linky na spracovanie oceľového šrotu Hliník nad Hronom 2008 Remeslo strojal, s.r.o. Žiar nad Hronom
Popis práce rok firma
Výroba a montáž OK haly anodickej oxidácie – Cortizo Slovakia, s.r.o. Nová Baňa 2007 Remeslo stav, s.r.o. Žiar nad Hronom
Krytá nájazdová rampa pre vysokozdvižné vozíky s prestrešením cesty 2007 KnaufInsulation, s.r.o. Nová Baňa (IZOMAT)
Zásobníky sypkého materiálu + dopravné rozvody 2006 KnaufInsulation, s.r.o. Nová Baňa (IZOMAT)
Linka na delenie a spracovanie izolačného materiálu 2005 KnaufInsulation, s.r.o. Nová Baňa (IZOMAT)
Výroba a montáž taviacej pece hliníka s príslušenstvom – Slovenská Ľupča 2004 ProFe, s.r.o., Žiar nad Hronom
Silá odpadu + dopravníkové rozvody 2003 KnaufInsulation, s.r.o. Nová Baňa (IZOMAT