SC ZAMKON

SC ZAMKON, spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť SC ZAMKON, s.r.o. bola založená v roku 1996 v Banskej Bystrici so zameraním na zámočnícke práce, zabezpečuje výrobu a montáž pásových dopravníkov a náhradných dielov pre rôzne stroje a zariadenia firmy Knauf Insualtion, s.r.o. Nová Baňa, výrobu a montáž oceľových konštrukcií a potrubí rôznych tvarov a prierezov.

Výrobná hala firmy SC ZAMKON, s.r.o. sa nachádza v blízkosti rýchlostnej komunikácie a železničnej trati, čo predstavuje určitú výhodu z hľadiska expedície výrobkov.

Zameriavame sa na:

   montážne a demontážne práce,
   zváračské práce,
   generálne a stredné opravy zariadení,
   výroba oceľových prvkov a konštrukcií,
   potrubárske a vzduchotechnické práce,
   rezanie kyslíkom,
   rezanie plazmou,
   kovoobrábacie, frézarské a sústružnícke práce,
   zemné, buračské a výkopové práce,
   mechanické čistiace práce,
   maliarske a natieračské práce,
   zváranie konštrukcií a potrubí elektrickým oblúkom,
   zváranie v ochrannej atmosfére plynom CO2,
   zváranie potrubí plameňom,
   výrobu jednoúčelových strojov

 

V rámci obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti firma vykonáva dodávateľské práce pre rôzne firmy Slovenska, Rakúska, Francúzska a Portugalska, predovšetkým KnaufInsulation s.r.o. Nová Baňa. V súlade so strategickými zámermi a cieľmi spoločnosti kladie spoločnosť veľký dôraz na oblasť kvality a s tým súvisiace neustále zdokonaľovanie procesov.Spoločnosť má od roku 2004 zavedený systém manažérstva kvality, certifikovaný spoločnosťou TÜV CERT podľa normy EN ISO 9001.

 

Rozhodujúce projekty 2010

Enetex Technology (Portugalsko) - výroba sila mletého odpadu, granulátora a sústavy dopravníkov
Lemark s.r.o. (Francúzsko) - výroba horizontálnych lisov
Unipid Trade s.r.o. Trenčín - výroba a montáž odsávacieho potrubia z filtračnej komory do komína
Slovnaft a.s. Bratislava - oprava strojnotechnologického zariadenia
Knaufinsulation s.r.o. Nová Baňa - generálne a stredné opravy strojnotechnologického zariadenia

 

Rozhodujúce projekty 2011

Kovomontáže s.r.o. Viedeň (Rakúsko) - výroba a montáž oceľovej konštrukcie mešity
MSI Inžiniering s.r.o. Banská Bystrica - výroba potrubných rozvodov odsávania
Remeslo strojal s.r.o. Jaslovské Bohunice - výroba oceľovej konštrukcie fasády
C.A.S.T.I.M. 2000 Mochovce - demontáž nádrží, pretesnenie potrubných rozvodov
Bratislava, Slovnaft a.s. - oprava strojnotechnologického zariadenia
Knaufinsulation s.r.o. Nová Baňa - generálne a stredné opravy strojnotechnologického zariadenia