Certifikáty

Certifikáty

Spoločnosť SC ZAMKON, s.r.o. disponuje viacerými certifikátmi a úradnými skúškami:

Certifikáty

1. EN ISO 9001:2008
2. Európsky zvárací technológ
3. Skúšanie kapilárnymi metódami PT – 2. stupeň
4. Skúšanie vizuálnymi metódami VT – 2. stupeň
5. Overenie postupov zvárania WPQR 111, BW, bs gg, FW ml / 111, FW, ml, ss, bs / 135, FW, ml, ss, bs / 135, BW,  ss nb, ss mb, bs FW ml


Úradné zváračské skúšky podľa EURONORMY EN 287-1

1. Zváranie elektrickým oblúkom – ROZ 111,T BW W01t 12 D159 H-L 045 rúra Φ159/12 sklon 45o (t.j. rúry všetkých hrúbok a priemerov)
2. Zváranie v ochrannej atmosfére - MIG, MAG 135 P BW W01 t 14 PF plech dot14 (t.j. plechy všetkých hrúbok)
3. Zváranie plameňom - 311 T BW W01 j 3,6D51 H-L 045 rúra Φ51/3,6 sklon 45o (t.j. rúry do Φ51 s hrúbkou steny max. 3,6)
4. Základné zváračské skúšky - Z-E 1 – zváranie elektrickým oblúkom / Z-M1 – zváranie MIG, MAG / Z-G1 – zváranie plameňom / Z-T1 a Z-T7 – zváranie TIG
5. Ručné rezanie a drážkovanie kyslíkom