industry 01
industry 02
industry 03
industry 03
Ideas

F. POLITIKA

Spoločnosť SC ZAMKON s.r.o. Nová Baňa si plne uvedomuje, že zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na zemi, preto sa zaväzuje k nepretržitému zlepšovaniu  životného prostredia a k predchádzaniu jeho znečistenia.

more
Ideas

OPRÁVNENIA

Spoločnosť SC ZAMKON, s.r.o. Nová Baňa vykonáva na základe rôznych oprávnení v rámci obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti dodávateľské práce pre viaceré firmy.

more
Ideas

CERTIFIKÁTY

Spoločnosť SC ZAMKON, s.r.o. Nová Baňa vlastní certifikáty v oblasti manažérstva kvality a v oblasti zvárania, tiež zamestnáva pracovníkov s rôznymi úradnými skúškami.

more

SC ZAMKON, s.r.o.

SC ZAMKON, spoločnosť s ručením obmedzeným zabezpečuje výrobu a montáž pásových dopravníkov a náhradných dielov pre rôzne stroje a zariadenia firmy Knauf Insualtion, s.r.o. Nová Baňa, výrobu a montáž oceľových konštrukcií a potrubí rôznych tvarov a prierezov.

Výrobná hala firmy SC ZAMKON, s.r.o. sa nachádza v blízkosti rýchlostnej komunikácie a železničnej trati, čo predstavuje určitú výhodu z hľadiska expedície výrobkov.

viac info...